Allis  Smith
Allis Smith

Class:
Senior

Hometown:
Schenectady, N.Y.

5K:
20:50